HVA KAN JEG SOM MARKEDSSJEF BRUKE VIDEO TIL?

  Av: Kristin Kongslie - 07. desember 2020

  HVA KAN JEG SOM MARKEDSSJEF BRUKE VIDEO TIL?

  Visuelle virkemidler som video gjør at vi husker innholdet langt bedre enn tekst. Derfor er video en glimrende mulighet til å fronte selskapet ditt, merkevaren din og de ansatte. 

  Vi snakker ofte om at et bilde kan si mer enn tusen ord. Med en video kan du fortelle en hel historie. Og historier, de formidles ofte lettere med video. Levende bilder gjør det enklere å spille på mekanismer som mimikk, reaksjoner, atmosfære og lyder. Slike effekter har en egen evne til å vekke følelser og påvirke oss emosjonelt. 

  Les om Erik og hvordan han dyrker sin lidenskap gjennom video

  Økt digital tilstedeværelse vil være en viktig brikke i å bygge opp tillit og skape engasjement rundt din bedrift og din merkevare. Enten du velger et format som er lekent, alvorlig, morsomt eller avslappet, vil du gjennom videoproduksjon nå målgruppen din på en enkel og mer personlig måte. Målgruppen din vil føle at du snakker direkte til dem og innholdet vil derfor oppfattes som relevant og inspirerende. 

   

  Dette må du tenke på hvis du skal bruke video i markedsføringen

  Det er viktig å tenke gjennom en del punkter før man velger å gå i gang med en videoproduksjon som skal benyttes i markedsføringen.

  • Målsetning
   Husk å ha en klar og tydelig målsetning med videoen.
   Skal videoen bidra til å øke salget av et bestemt produkt eller tjeneste, eller skal den bygge kjennskap ute i markedet?

  • Målgruppe
   Hvem ønsker du å nå ut til med videoen din?

  • Markedskanaler
   Hvis du skal klare å engasjere målgruppen din, må du vite hvor de befinner seg slik at du kan dele videoen i de kanalene. 

  Har du ikke tydelig definert målgruppen din anbefales det å lage en persona. En persona er en fiktiv person som gjenspeiler din typiske kunde. Ved å personliggjøre denne blir det enklere å kommunisere mot målgruppen din. 

   

  Hva kan du formidle gjennom video?

  Her er noen eksempler på hvordan du kan benytte video i markedsføring.

  Bruk video til å fremme de ansatte

  Ansattprofilering kan gjøres på mange måter, men gjennom video får man muligheten til å vise hvem personen er gjennom ekte og levende bilder. Profilering av ansatte er med på å styrke omdømmet fordi det fronter selskapets verdier. Når gode prestasjoner hylles, og man viser at man heier på hverandre, er det med på å gi et godt bilde av bedriften eksternt og internt. Et godt internmiljø vil derfor løfte selskapets omdømme og gjøre arbeidsplassen mer attraktiv. Det er viktig både i en rekrutteringsprosess, både for å innhente gode kandidater, men også for kunder som ønsker å samarbeide med noen som deler de samme verdiene. 

  Her er et godt eksempel på god ansattprofilering hos McDonals:

   


  Bruk video til å bygge kjennskap i markedet

  Merkevarebygging handler om å tilføre produktet ditt en merverdi utover selve produktet. En slik merverdi henger tett sammen med omdømmet eller «imaget» til merkenavnet. Når man bruker video som virkemiddel for å styrke merkevaren sin er det for å vekke en følelse hos seeren som gjør at de ønsker å knytte seg til merkevaren og skape en slags tilhørighet. 

  Her er et eksempel på hvordan ABBL brukte video for å bygge kjennskap i markedet og få flere medlemmer.  Bruk video for å vise frem det du skal selge 

  Hvis formålet med videoen din er å selge et produkt eller en tjeneste, kan det ofte fungere bedre å vise frem, fremfor å bare fortelle om det. Ta Audi som et eksempel. Det å fortelle målgruppen om alle tekniske og praktiske detaljer rundt bilen er på sin side nyttig og relevant, men gjennom video bruker de effektive virkemidler som spiller på fart, spenning og følelser knyttet til å eie og kjøre en Audi.

   

   


  Bruk video til å øke kunnskap om et tema

  Noen ganger ønsker man å øke kunnskapen rundt et tema for målgruppen. Gjennom video kan slik kunnskap formidles på en lettbeint, rørende eller morsom måte slik at det blir enklere for seeren å både huske innholdet, og å fordøye det. 

   


  Vis frem dine beste jobber gjennom en showreel

  En showreel er en kort klippet film som viser et sammensatt utvalg av det du har gjort tidligere. Formålet er å fange seerens oppmerksomhet og vekke nysgjerrigheten slik at den vil se mer. En showreel er en ypperlig måte å sette sammen ditt beste arbeid for å vise frem det du ønsker å profilere. Det kan være alt fra hvordan man gjennomfører workshops, bygger internkultur, er på fotoshoot eller hva man produserer for kunder.  

   


  Fortell hvem du er og hva du gjør i en bedriftspresentasjon

  En bedriftspresentasjon er fin måte for seeren å bli kjent med selskapet og danne seg et inntrykk av hvem som jobber der. Det er ofte de ansatte som er selskapets konkurransekraft, fordi de er unike og har sin særpregede måte å jobbe på. Kjemi kan ha mye å si for om et samarbeid vil fungere. Ved å presentere bedriftens ansatte får man et personlig preg på selskapet. 

   


  Bruk video til å endre holdninger

  En video kan også ha som formål å endre målgruppens holdninger rundt et bestemt tema, eller endre en oppfattelse rundt selskapet ditt, produktene dine eller tjenestene dine. 

  Et vellykket eksempel på en slik holdningskampanje ble laget for Australias togbanenett. De ønsket at færre mennesker skulle gå på togskinnene for å redusere antall ulykker knyttet til dette. Videoen ble laget på en lettbent og humoristisk måte, men med et alvorlig budskap. Dette et godt eksempel på hvor virkningsfullt et budskap kan være gjennom video.

   

   

  “FILM PROVIDES AN OPPORTUNITY

  TO MARRY THE POWER OF IDEAS

  WITH THE POWER OF IMAGES”

   

  last_ned_gratis_video

   

  Kristin Kongslie
  Kristin Kongslie

  Kristin Kongslie er ansvarlig for inbound marketing og B17-bloggen i byrået. Hun har utdannelse innen markedskommunikasjon fra BI og har solid erfaring fra markedsavdelinger. Kristin er kjent for sin struktur og gjennomføringsevne. Hun brenner for gode historier og formidling.