PROGRAMMATISK ANNONSERING: HVA DET ER OG HVILKE FORDELER DET GIR

  Av: Sondre Sandvik - 12. juli 2019

  PROGRAMMATISK ANNONSERING: HVA DET ER OG HVILKE FORDELER DET GIR

  Hva er egentlig fordelene ved å ta i bruk programmatisk annonsering?  Det er for tiden den raskest voksende sektoren innen digital markedsføring, og mange spår derfor at dette er fremtiden. Det forventes at hele 50 % av digital annonsering er programmatisk i løpet av 2019. Men hva er programmatisk annonsering og hvorfor er det så mye oppmerksomhet rundt denne formen for markedsføring?

   

  Hva er programmatisk annonsering? 

  Programmatisk annonsering er automatisk budgivning på nettannonser i sanntid, eller real time bidding (RTB), som det heter på engelsk. Det er ingen mennesker involvert i prosessen, kun programvare. Derfor går alt automatisk. Annonsører byr på muligheten til å vise en annonse til en spesifikk kunde i en bestemt sammenheng. Ulike medier legger ut annonseplasser for salg på en børs, og kjøperen med det høyeste budet vinner annonseplassen. Hver gang en person går inn på en bestemt nettside skjer altså en automatisk auksjon om hvilken annonsør som får vise sin annonse til personen. Annonsøren setter på forhånd ulike kriterier som for eksempel alder, demografi og interesser, og så lenge disse er oppfylt, gjennomføres kjøpet. Hvor mye en annonseplass koster kommer helt enkelt an på hvor stor etterspørselen er. 

  Men hvordan kan du som annonsør dra nytte av dette verktøyet? Her er tre fordeler programmatisk annonsering kan gi. 

  1. Du treffer målgruppen din

  Som kjøper av en annonseplass har du mulighet til å sette egne kriterier. Kjøpet blir gjort på dine premisser. Det betyr at kriteriene kan tilpasses slik at de samsvarer med målgruppen din og ikke minst budsjettet ditt. Programmatisk annonsering treffer mye mer presist enn tradisjonell, digital markedsføring. Hvis du skal reklamere for en stasjonsvogn med firehjulstrekk, vil det sannsynligvis ikke gi stor effekt å annonsere for menn og kvinner i 20-årene som skal kjøpe sin første bil. Det er mye mer effektiv bruk av annonsepenger å heller avgrense annonseringen til menn og kvinner med barn, eller andre som er i livsfasen der man trenger en typisk familiebil. Basert på blant annet interesser og søkevaner kan algoritmen, med god presisjon, rette annonser mot eksempelvis personer med barn.

  Når du har mulighet til å kanalisere annonsene dine mot de som faktisk er interessert i det du selger, vil du oppnå bedre effekt av hver markedsføringskrone. Tidligere var fokuset gjerne på å treffe målgruppen på et bestemt nettsted, men ved hjelp av ny teknologi kan annonser tilpasses på brukernivå. Det handler ikke like mye om hvor du annonserer, men til hvem du annonserer. Dette er ikke gunstig kun for annonsørene, men også for forbrukere som mottar tilpasset reklame. En undersøkelse fra 2016 viser at 71 % av forbrukere ønsker personlig tilpasset reklame. Det er ikke vanskelig å forestille seg; er du en mann på 40 år ville du nok ikke hatt mye interesse av å motta reklame for sminke.

  2. Det er effektivt 

  Mennesker gjør feil, kan bruke lang tid og overse viktig informasjon. Med algoritmer som styrer prosessen med kjøp og salg av annonseplasser, vil faren for dette minimeres. Dette gjør annonsering både kostnads- og tidseffektivt, særlig for annonsørene. Tid blir ikke brukt på forhandlinger, og det er enklere å planlegge. Ved programmatisk annonsering når man også ut til folk i en mye større skala enn ved tradisjonell digital annonsering, uten å bruke flere ressurser. Annonsørene trenger heller ikke bruke tid på selve lanseringen av kampanjer, da kjøper og selger møtes automatisk. Takket være algoritmer og kriteriene kjøper har listet opp på forhånd, vil reklamepengene gå der bruken er mest optimal til enhver tid. Dette er mulig fordi auksjonene skjer i sanntid.

  For medier som publiserer annonser, vil det være effektiv i den forstand at det ikke trengs å bruke ressurser på store salgsteam lengre. Maskiner tar over en del av jobben. Imidlertid er CPM’en betydelig lavere med programmatisk annonsering. Dette er derfor en utvikling medier bør følge nøye med på. Nye løsninger må til for å opprettholde lønnsomheten.

  3. Det gir deg kontroll over markedsføringen din 

  Programmatisk annonsering gir annonsører en ny dimensjon når det gjelder å ha kontroll over markedsføringen. Med mulighet for å spore hvor langt annonser når, og hvilke typer personer som er interessert i dem, blir det enkelt å gjøre endringer for å optimalisere de. Endringer kan selvsagt gjøres med tradisjonell markedsføring også, men ved bruk av datamaskiner og algoritmer, er man sikker på at all informasjon blir medregnet og at endringene baseres 100 % på disse. Informasjonen som datamaskinene henter om forbrukere og mønstre er også i sanntid, så dette vil skje uten forsinkelser. Sjansen for å endre annonsen til det dårligere minimeres.

  Denne dynamikken gjør at det er mulig å optimalisere reklame på et nytt nivå. For det første kan man teste en annonse på ulike tider av døgnet, på ulike dager og i ulik frekvens, og deretter se hva som gir størst engasjement. Etter hvert kan man justere budene sine, slik at man byr høyere på annonseplasser på de mest populære tidspunktene. Dette bidrar til høyere ROI, altså høyere avkastning per krone investert i markedsføringen.

  Programmatisk annonsering gjør i tillegg at en analyse i etterkant av annonseringer blir lettere å gjennomføre. Det gjelder å sammenlikne det som fungerte godt med det som ikke fungerte godt, og finne logiske årsaker til hvorfor det gikk som det gikk. Da har du et godt grunnlag for å lykkes bedre med kommende annonseringer.

  Ler her om hvordan du kan lage en vellykket kampanje.

   

  Større rekkevidde uten flere ressurser

  Programmatisk annonsering krever både mindre tid og ressurser enn tradisjonell digital markedsføring. I tillegg setter man forhånd vilkår for hvor mye man skal by for annonser. Derfor er dette noe så å si alle kan ta i bruk, uansett størrelse på budsjett og bedrift! Mulighetene algoritmestyrt annonsering gir med tanke på tilpasning til målgrupper og rask respons på hva som fungerer og ikke, er unike.  Dette et verktøy du som annonsør kan nyte godt av.

  Ta kontakt dersom du vil vite mer om hvordan programmatisk annonsering kan hjelpe deg!

   

   

  Sondre Sandvik
  Sondre Sandvik

  Sondre er vår Head of Performance med ansvar for oppsett og optimalisering av annonsering i eksterne kanaler. Han brenner for å oppnå gode resultater på vegne at sine kunder. Sondre har en bachelorgrad i medievitenskap med fordypning i visuellemedier fra NTNU. Han har også en fagutdanning innen fotografi ved Norges Kreative Fagskole. Når Sondre ikke er på jobb tilbringer han tiden sammen med hunden sin Mynte. Sondre beskrives best som effektiv, analytisk og nerd.