SJEKKLISTE VED VALG AV BYRÅ: UNNGÅ RISIKO OG UNØDVENDIG KAPITALBINDING

  Av: Fanny Dehn Arvesen - 15. mai 2019

  SJEKKLISTE VED VALG AV BYRÅ: UNNGÅ RISIKO OG UNØDVENDIG KAPITALBINDING

  Markedsføringsfaget er i rivende utvikling. Dette stiller store krav til moderne bedrifter og deres ledere. For dette handler både om å beholde konkurransekraften og fortsette å levere gode finansielle resultater.

  Vil du ha tilgang til oppdatert kompetanse og ressurser uten å ta risiko eller foreta kapitalbinding, kan det være vel verdt å vurdere et samarbeid med et byrå.

  Mange studier og best case-eksempler viser nemlig at den store verdiskapningen skjer når bedrifter og merkevarer evner å forene spesialistkompetanse innenfor de ulike markedføringsdisiplinene med dedikert bransje- og markedserfaring. Det vil i praksis si at spesialiserte team går i dybden på selskapets verdigrunnlag og forretningsmodell for å finne frem til de mest optimale markedsaktivitetene.

  Byrå med digital kompetanse i fokus

  Vi i B17 Media er et fullservice-byrå. Hver dag hjelper vi våre kunder innen offentlig og privat sektor til å lykkes med og nå sine målsetninger. Ved å forene kompetanse, kunnskap og utstrakt erfaring innen hele spektret av markedsføringstjenester kan vi levere kostnadseffektive løsninger både for små og store bedrifter.

  Nedenfor har vi samlet noen av våre mest populære tjenester og tilbud til våre kunder:

  Lav risiko, høy fleksibilitet

  Markedsarbeidet i dag innebærer svært mange ulike forgreininger og disipliner. Det er som oftest verken hensiktsmessig eller mulig rent økonomisk å ha all denne nødvendige kompetansen in-house. I mange tilfeller er det også vanskelig å vite om de ulike markedsbehovene kan oversettes til stillingsprosenter, og hvor mye det faktisk vil utgjøre. Arbeidet kan være av midlertidig art, for eksempel i forbindelse med sesongrelaterte aktiviteter eller større arrangementer.

  Faste ansettelser innebærer alltid en viss risiko og representerer en større kapitalbinding. Som ditt byrå og nærmeste samarbeidspartner kan vi by på den fleksibiliteten dere som selskap behøver i en travel hverdag. Vi etterstreber å være tilgjengelige og tilpasse oss deres timeplan og behov. På denne måten har dere alltid de ressursene dere trenger for å gjennomføre både små og store kampanjeaktiviteter.


  Ingen kapitalbinding i kostbar teknologi

  De siste fem årene har den teknologidrevne markedsføringen og kommunikasjonen inntatt scenen for fullt. Fordelene ved denne tilnærmingen er mange. Digitalt fremoverlente selskap kan nå ut til mange ulike målgrupper med skreddersydde budskap. Distribusjonen av kampanjeaktiviteter kan også gjøres svært presist og målrettet, basert på for eksempel geografisk lokasjon og interesser.

  Ulempen er at denne tilnærmingen som oftest krever investering både i teknologiske løsninger og programvare, samt kontinuerlig kompetanseutvikling i organisasjonen. Ved å samarbeide med et byrå som oss unngår dere derimot de store investeringene i flere IT-systemer. Vi har både tilgang til og behersker alle de aktuelle tekniske løsningene. Da kan dere konsentrere dere om å levere best mulig tjenester og produkter uten langvarig kapitalbinding til eksterne leverandører av markedsteknologi.


  Lagspillere som heier på deg

  Til forskjell fra mange andre konsulentselskap og byråer, er vi svært opptatt av å utvikle langvarige relasjoner med våre kunder. Vi bruker derfor mye tid til å bli kjent med dere og de utfordringene dere står overfor.

  For å hjelpe dere å lykkes, bringer vi inn spesialister på datadreven markedsføring, kreativitet og prosjektstyring. Vi har svært godt grep om de nyeste markedsføringstrendene og -verktøyene både i Norge og internasjonalt. I tillegg har vi sterk lokaltilknytning, og dermed dyptgående spesialkompetanse både om vårt fylke og vår region.


  Økt synlighet på nett

  Kunde- og brukerreisen både starter og foregår i stadig større grad i digitale flater. Derfor er det helt essensielt å jobbe med en sterk tilstedeværelse på nett. En undersøkelse utført av Search Engine Watch viser at organiske resultater i søk får 92 prosent av oppmerksomheten fra brukerne.

  Et av de viktigste grepene for å øke synligheten er målbevisst jobbing med søkemotoroptimalisering (SEO) og søkemotormarkedsføring (SEM).

  B17 Media har over tid bygget et sterk fagmiljø når det kommer til både SEO og SEM. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Søkeordsanalyse
  • Strategi og implementering av søkeordsmarkedsføring
  • Gjennomgang og tilpasninger av både on-page og off-page SEO
  • Innholdsproduksjon og -optimalisering slik at ditt selskap rangerer høyt på aktuelle temaer og søkeord

   TRENGER DU EN MARKEDSASSISTENT? KONTAKT OSS

   

  Kompetanse og målrettet markedsføring
  Kampanje- og markedsaktiviteter som virkelig lykkes har i alle fall én ting til felles – smart og gjennomtenkt bruk av ulike kanaler for å skape kjennskap, engasjere og påvirke de utvalgte målgruppene. Dette forutsetter inngående kjennskap til de ulike annonseringsplattformene og deres styrker og svakheter.

  Med utgangspunkt i dine målsetninger, budsjetter og målgrupper vil våre rådgivere sammen med deg finne frem til den perfekte kanalmiksen. Vi anbefaler ofte en kombinasjon av:

  Innholdsproduksjon og historiefortelling
  Kreativitet ligger til grunn for all markedsføring og kampanjeaktiviter. Innholdsmarkedsføring er et relativt nytt begrep, men tanken om å benytte fortellergrep for å tiltrekke og overbevise er langt fra ny. Våre innholdsprodusenter kombinerer en kreativ tilnærming med en sterk faglig forankring i både journalistikk og markedsføring.

  Vi er opptatt av et godt og presist språk, som tilpasses de ulike målgruppene. I mange tilfeller forsterker vi budskapet ved hjelp av spesialtilpassede visuelle hjelpemidler. Det kan være lettfattelig infografikk eller videoklipp laget spesielt for de ulike sosiale medier-kanalene. Innholdet vi lager optimaliseres for å fungere best mulig i søkemotorene. På denne måten bidrar dette til å tiltrekke trafikk og besøkende til dine nettsider.

  Analyse og optimalisering

  Du har helt sikkert hørt om big data, eller stordata-analyse. Vi lener oss på denne tilnærmingen og bruker mye tid på å analysere pågående og gjennomførte kampanjer og aktiviteter. På denne måten kan vi sørge for en best mulig utnyttelse av markedsbudsjettene. Forbes lister dataanalyse som én av de viktigste sukessfaktorene bak en vellykket markedsstrategi.

  Noen av de mest etterspurte analyse- og optimaliseringstjenestene våre er:

  • Oppsett og bruk av relevante analyseverktøy
  • Strategiforankring og utarbeidelse av konkrete kampanjemålsetninger
  • Behandling og bearbeidelse av større mengder data, også med tanke på GDPR
  • Stordataanalyse på jakt etter mønstre, trender og utviklingstrekk som det ellers er vanskelig å få øye på


  Som du sikkert har skjønt brenner vi for vårt fag og for å kunne hjelpe deg. Vil du vite hvordan vi kan bistå deg med markeds- og kampanjeaktiviteter, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med våre rådgivere. Vi byr alltid på nytraktet kaffe og gode råd til hvordan du kan løfte selskapet ditt ytterligere!

   
  trenger du en markedsassistent

   

  Fanny Dehn Arvesen
  Fanny Dehn Arvesen

  Fanny jobber som strategisk rådgiver. Hun har studert grafisk design på Norges kreative fagskole og har en bachelor som tekst- og skribent på Westerdals. Fanny har en unik evne til å utvikle ide/konsept som treffer målgruppen. Hun brenner for god design og tekst. Før jobb finner du henne som regel på sin daglige løpetur i skogen.